Algemene voorwaarden en Privacy statement:

Algemene voorwaarden Elaine Poolman, praktijk voor integrale massage:

1.De cliënt is altijd tijdig op de afspraak aanwezig. De tijd die iemand te laat aanwezig is wordt in mindering gebracht op de overeengekomen sessietijd.

2.Voor een behandeling worden algemene regels van hygiëne aangehouden.

3.Bij annulering vinnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht.

4.Betaling geschiedt na afloop van de sessie per factuur en dient betaald te voren binnen 14 dagen.

5.De cliënt is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

6.Aspecten die van belang aangaande de gezondheid van de cliënt worden door de cliënt voorafgaand aan de sessie vermeld.

7.   Elaine Poolman integrale massagepraktijk streeft voor al haar diensten een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening na.

8.Elaine Poolman behoudt zich het recht u van deelname of behandeling uit te sluiten.

9. U bent niet welkom als u een erotische massage verwacht.

 

Aansprakelijkheid:

Elaine Poolman integrale massagepraktijk is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit een  behandeling, door niet benoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk de behandelingen van een arts vereisen.

Alle behandelingen die worden aangeboden zijn geen vervaging voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose.

Wanneer u enige twijfel heeft, neem dan altijd eerst contact op met uw (huis)arts voordat er een afspraak gemaakt wordt.

Wanneer u zich laat behandelen is dit geheel op eigen risico.

 

Privacy statement en dossiervorming:

1.Tijdens de behandeling komen gegevens naar boven omtrent uw situatie en wat zich tijdens het verloop van de sessie heeft voorgedaan. Dezen worden in een dossier vastgelegd. Het betreft hier gegevens als: hulpvraag, klachten, persoonlijke omstandigheden voortgang van het proces. 

2.Naast inhoudelijke gegevens worden tevens NAW gegevens en contactgegevens opgenomen in het dossier. NAW gegevens worden enkel ik het dossier opgenomen op contact te kunnen opnemen en voor facturatie.

3.De gegevens die in dit dossier worden vastgelegd worden niet aan deren doorgegeven. Uitzondering hierop kan zijn dat een verslag wordt verstrekt aan een andere behandelaar wanneer deze in een later stadium de behandeling overneemt. Hierover zal altijd eerst contact worden opgenomen met de cliënt en wanneer akkoord, schriftelijk toestemming  voor gegeven worden.

4.De bewaartermijn is overeenkomstig de eisen die daaraan gesteld worden door de wet: 15 jaar.

5. Indien gewenst kunnen bovenstaande gegevens door de cliënt worden ingezien en bij beëindiging van het behandeltraject worden uit de bestanden verwijderd. Het verzoek daartoe geschied altijd schriftelijk.